Няколко забавни, но не толкова разпространени видове спорт в България

Спортът е здраве и ползите от него са сравнително повече от недостатъците му. Причината да напиша тази статия е, че има много и интересни видове спорт, на които, дори и не обръщае внимание. Един ден част от компанията ми започна да практикува Ултимей фризби, те бяха първият отбор за страната ни, но и един от малкото по света. Това е и главната причина да се замисля, колко много и различни видове спорт не са популярни в нашата държава по една или друга причина.

  • Ултимейт фризби

sport

Ултимейт фризби е колективен, безконтактен спорт играещ се с летящ диск (фризби) на терен с дължина 100 m и ширина 37 m. Играе се от два отбора с по 7 души като точки се отбелязват, когато дискът се подаде на съотборник намиращ се в крайната зона на противниковия отбор. Част от фундаменталните правила се състоят в това, че играчът държащ диска няма право да се движи, но е свободен да го подаде на всеки свой съотборник намиращ се в рамките на игралното поле. Пресечени пасове и неосъществени такива водят до загуба на диска от атакуващия отбор и той се взема от противниковият отбор.

  • Петанк

sport

Петанкът се играе на правоъгълна площадка с размери 5 на 15 m и твърда настилка от пясък или сгур. За нея се използват топки от специална метална сплав, които тежат от 600 до 800 g, а диаметърът им е около 70 mm.

Може да се играе индивидуално, по двойки или тройки, като класически се играе по тройки. В началото на играта се тегли жребий кой отбор ще започне пръв. Друго правило за определяне реда на хвърляне е, че играта започва този, който е хвърлил най-близо до очертанията на терена (без да го докосва).

Играчът, който започва пръв, чертае кръг в началото на игрището, от където хвърлят всички останали. От него се хвърля едно малко дървено топче, което се нарича кошонет (буквално прасенце). Кошонетът трябва да се хвърли на разстояние минимум 5 метра от началния кръг. Позицията, от която играчите хвърлят, може да се променя по време на играта, след като е завършен реда на всички. Трябва да се запази разстоянието от минимум 5 метра между позицията на участниците и кошонета. Двата отбора хвърлят топките си, като целта е да се хвърли максимално близко до кошонета. Хвърля винаги този отбор, чието разположение на топките е по-далеч от кошонета. Ако единият отбор е хвърлил много близко до кошонета, то другия може да му удари и измести топката. Може да се удари и самия кошонет, като така се променя местоположението на останалите топки спрямо кошонета.

Когато и двата отбора хвърлят топките си, започват да се броят точките. Всяка топка носи по 1 точка, като точки печели този отбор с топки по-близко до кошонета. Присъждат се толкова точки, колкото топки са най-близо до кошонета в сравнение с най-доброто хвърляне на противника. Играе се дотогава, докато единият отбор набере 13 точки и спечели мача.

  • Пухстикс

Пухстикса ми напомня на една игра от моето дество, която наричахме лодки. Тя се състоеше в това да пуснем листенца от дърво или клечки в течаща вода или някоя локва чакайки, коя ще финишира първа. Идеята на пухстикса е същата. Играта е за двама или повече играчи. От мост всеки играч пуска своя собствена пръчка и тази, която финишира първа е победител. Всички участници трябва да пуснат пръчките си едновременно при зададен сигнал. Единственото условие е пръчките да са направени от естествени материали.

  • Fingerhakеln

Fingerhakеln e традиционна игра за дърпане на пръсти, която се играе в Германия. Двaма опоненти седят един срещу друг на една маса, слагат  пръста си в кожена каишка и започват да се издърпват над средната линия на масата. Чрез физическа сила, преодоляване на болката от напрежението и съответната техника, противникът може да бъде победен. Опонентите обикновено закачват средните си пръсти в каишката, но по принцип всеки пръст е разрешен с изключение на палеца. Каишките са със дължина около 10 см и дебелина от 6 до 8 мм, масата  е с височина 79 см, широчина 74 см и дължина 109 см, а столът е   40 х 40 см и височина от 48 см. Разстоянието  между централната линия и страничните линии са стандартизирани по 32 см. Победителят е този, който  успее да издърпа противника.

  • Езда на щраус

sport

Ездата на щраус е доста интересен спорт. Тук отново състезателите възсядат животните, които ще се състезават, но има един проблем. Щраусите не обичат да бъдат яздени, буквално изхвърлят играчите зад гърбовете си, скоро след началото на състезанието и поради тази причина птиците финишират сами на финаналната права. Обикновено тази голяма птица разивива скорост на 43 мили в час ( 70 км в час) и падането с такава скорост, не е едно от най- приятните изживявания. После нека кажат, че тези птици имали мозък по-малък от окото им.

 

Надяваме се тази информация да е била интересна за Вас!

Остави своето мнение

CityGo