Основен

€75

Този абонамент е за Вас, които искате да поставите една добра основа за Вашия бизнес.

 • Кратко представяне
 • Професионално заснемане до 5 бр. снимки
 • Галерия
 • Социални мрежи
 • Работно време
 • Контакти
 • Карта с местоположението Ви
 • Директна контактна форма към Ваш имейл
 • Коментиране и рейтингова система
 • Филтър
 • Публикуване на картата в сайта
 • Директно лайкване на Вашата Facebook страница
 • Разработка и поддръжка* на Facebook страница
 • Facebook чат система
 • Публикуване на до 12 събития на година;
 • Меню
 • Ценови диапазон
 • Възможност за добавяне на кодове за отстъпки
 • Възможност за добавяне на видео от youtube
 • ВИП - реклама
 • Изработване на банери - 3 бр.
 • 10% отстъпка от секция допълнителни услуги**

Бизнес

€140

Този абонамент е за Вас, хората които имате истинско усещане за Вашия бизнес.

 • Кратко представяне
 • Професионално заснемане до 15 бр. снимки
 • Галерия
 • Социални мрежи
 • Работно време
 • Контакти
 • Карта с местоположението Ви
 • Директна контактна форма към Ваш имейл
 • Коментиране и рейтингова система
 • Филтър
 • Публикуване на картата в сайта
 • Директно лайкване на Вашата Facebook страница
 • Разработка и поддръжка* на Facebook страница
 • Facebook чат система
 • Публикуване на до 5 събития на година;
 • Меню
 • Ценови диапазон
 • Възможност за добавяне на кодове за отстъпки
 • Възможност за добавяне на видео от youtube
 • ВИП - реклама
 • Изработване на банери - 3 бр.
 • 20% отстъпка от секция допълнителни услуги**

Професионален

€200

Този абонамент е за Вас професионалистите, които знаете как да развиете Вашия бизнес.

 • Кратко представяне
 • Професионално заснемане до 50 бр. снимки
 • Галерия
 • Социални мрежи
 • Работно време
 • Контакти
 • Карта с местоположението Ви
 • Директна контактна форма към Ваш имейл
 • Коментиране и рейтингова система
 • Филтър
 • Публикуване на картата в сайта
 • Директно лайкване на Вашата Facebook страница
 • Разработка и поддръжка* на Facebook страница
 • Facebook чат система
 • Публикуване на до 12 събития на година;
 • Меню
 • Ценови диапазон
 • Възможност за добавяне на кодове за отстъпки
 • Възможност за добавяне на видео от YouTube
 • ВИП - реклама
 • Изработване на банери - 3 бр.
 • 30% отстъпка от секция допълнителни услуги**

*Поддръжка при различните видове планове: Основен 80 лв, Бизнес 60 лв, Професионален 30 лв

**За да се запознаете с нашата секция допълнителни услуги, моля кликнете тук

Всички цени на услугите в платформата CityGo.info са с ДДС.

Към всеки един абонаментен план могат да бъдат добавяни допълнителни услиги пожелание на клиента.

При препоръка на нов клиент и сключване на договор от негова страна, имате възможност да получите отстъпки.

CityGo